Vavuniya-Contact

Contact Details

Address:
The Open University of Sri Lanka,
Vavuniya Study Center,
#366, Kandy Road, Thekkanthoddam
Vavuniya

Telephone: +94242 222 995       Hotline : 070-6215128

Fax: +94242 225 995

The Open University of Sri Lanka
Apply Online